Loading

За нас

Автосервиз Йонита Ауто отвори врати в далечната 1998г. За този дълъг период от време се научихме да отговаряме напълно на очакванията и нуждите на нашите клиенти.

Нашата мисия е да създаваме сигурност и да бъдем разпознавани като доверен партньор, благодарение на нашите услуги, извършвани от отдадени служители, както и на средата, в която работим.

За да изпълни мисията си, Йонита Ауто непрестанно подобрява услугите и разширява познанията си чрез образователни и технологични модернизации и усъвършенствани нови бизнес партньорства.

Ценности

Всички в Йонита 94 разбират важността на фирмените ценности и се стремим да гарантираме, че тези принципи се прилагат постоянно в нашата дейност. Ние сме отговорни пред своите клиенти, партньори и служители като спазваме поетите ангажименти, постигаме резултати и се стремим към най-високо качество.

Тези ценности са фундаментални за всичко, което правим:

Обслужване на клиенти: Ние познаваме, разбираме и отговаряме на потребностите на нашите клиенти. Ангажиментът ни за най-добри практики гарантира непрекъснатото предоставяне на превъзходно обслужване.

Почтеност: Последователни и високи етични стандарти във всичко, което правим. Ние обръщаме изключително внимание на репутацията си, за да бъдем надеждни, честни и да заслужаваме доверието ви.

Промени и иновации: Ние насърчаваме промяната и търсим възможностите, които тя предлага. Системно оценяваме и преоткриваме услугите, които предлагаме.

Качество: Ние поставяме високи стандарти и очакваме само най-доброто от себе си.

Нашите служители: Качеството на служителите ни оказва пряко влияние върху нашите сила, репутация и жизненост. Високо ценим приноса и способностите на хората, с които работим.

Доверие

Йонита-94 ООД осъществява проект BG16RFOP002-2.073-24283 по Процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проектът се изпълнява в гр София, където се намират седалището и адрес на управление на фирмата и е с обща продължителност от 3 месеца. Общата стойност на проекта е в размер на 10000лв., от които 8500лв. европейско и 1500лв. национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за компанията, който ще спомогне за справяне с последиците от пандемията COVID-19. В резултат на успешното му осъществяване ще бъде постигнат положителен ефект от компанията за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, запазване на работните места, гарантиране на нормално протичане на оперативните дейности и устойчив растеж на бизнеса.